კომპანია MONT სთავაზობს პარტნიორებს Microsoft Office 365-ს ყოველთვიური გადახდით

16.07.2015 სიახლის ამობეჭდვა

ძვირფასო პარტნიორებო!

კომპანია MONT-მა და კორპორაცია Microsoft-მა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას Cloud Service Provider Tier II (CSP)-ის შესახებ. ამ კონტრაქტის საშუალებით MONT-ის პარტნიორებს შეეძლებათ, მიყიდონ  Office 365 საბოლოო მომხმარებლებს ან მის საფუძველზე მომსახურება გაუწიონ ყოველთვიური გადახდით პირობით, ფაქტიური მოხმარებისათვის. ამ პროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვს ყველა პარტნიორს უკრაინიდან, საქართველოდან და დსთ-ს ქვეყნებიდან.


CSP Tier II-ის შეთანხმების ფარგლებში კომპანია MONT-მა მიიღო Microsoft-ის Cloud პროდუქტების მიწოდების ექსპლუზიური უფლება ყოველთვიური გადახდის პირობით, ფაქტიური მოხმარებისათვის. ეს მეთოდი საშუალებას აძლევს კლიენტებს შეცვალონ სერვისების შემადგენლობა მათი მოთხოვნების მიხედვით თითქმის ყოველდღიურად. კონტრაქტის პირობის თანახმად, კომპანია MONT-ს ეძლევა საშუალება, იმუშაოს მხოლოდ პარტნიორული ქსელის საშუალებით.

კონტრაქტის პირობის თანახმად, პარტნიორებს შეუძლიათ, როგორც Cloud პროდუქტების გადაყიდვა, აგრეთვე მათ საფუძველზე შექმნან საკუთარი IT-სერვისები, მაგალითად, კორპორატიული ფოსტა, შიდა პორტალი და ა.შ.

გავრცელების ეს სქემა საინტერესო იქნება IT კომპანიის უმრავლესობისათვის და ტელესაკომუნიკაციო ბაზრისათვის: რესელერებისათვის, სერვის და ჰოსტინგ პროვაიდერებისათვის, IT აუთსორსინგ კომპანიებისათვის, ტელეკომ-პროვაიდერებისა და სისტემური ინტეგრატორებისათვის.

 

ზემოთაღნიშნული შესაძლებლობების რეალიზაციისათვის კომპანია MONT-მა შეიმუშავა და ექსპლუატაციაში გაუშვა მრავალფუნქციური სისტემური ავტომატიზაცია: MONT Cloud Distribution Platform (MCD Platform), რომელიც აძლევს საშუალებას პარტნიორებს:

  • შექმნან ბოლო მომხმარებლებისათვის ვირტუალური სერვისების ვიტრინა საკუთარ დომენზე და დიზაინზე ან მიიღონ საჭირო კონტენტი პროგრამული ინტერფეისების საშუალებით;
  • კლიენტთან მუშაობის ისტორიის კონტროლი, მათი ლიცენზიური ანგარიშების შედგენა და Cloud პროდუქტების აქტივაცია, კლიენტების დროული ინფორმირება და აქტუალური ბმულების მხარდაჭერა Cloud პროდუქტების მართვის საფუძველზე;
  • კლიენტებთან მუშაობისას გადახდის სხვადასხვა ფორმების გამოყენება (შემდგომი გადახდა, დეპოზიტი და ა.შ.);
  • კომპანია MONT-თან ყველა დარიცხვისა და გადარიცხვის ავტომატიზირებული აღრიცხვა;
  • კლიენტების უზრუნველყოფა პირველადი ტექნიკური დახმარებით კომპანია MONT-ის მიერ.

ასორტიმენტში შედის, როგორც Office 365-ის გაფართოებული ტარიფი ბიზნესისათვის, აგრეთვე ტარიფები, რომლებიც შეიცავენ სამაგიდო Office-ს ან ცალკეულ პროდუქტებს (Exchange Online, Sharepoint Online და ა.შ.).


ამ სისტემაში მუშაობის დაწყება ძალიან მარტივია: პარტნიორმა უნდა მოაწეროს ხელი დამატებით შეთანხმებას ლიცენზირების ხელშეკრულებაში MONT-თან და მიიღოს ექაუნთის მონაცემები წვდომისათვის.
 

კითხვების შემთხვევაში, მიმართეთ  ალექსანდრე ბერიძეს.


 

ტექ. სამსახური
გაქვთ შეკითხვები?